!!> Reading ➶ Dünyalıların Gelişi ➮ Author Yalçın İzbul – Thegreatwallonline.us

Dünyalıların Gelişi Reelim YouTube Sign In To Like Videos, Comment, And Subscribe Sign In Watch Queue Queue Antoine Griezmann Facebook Antoine Griezmann, Madrid Madrid, Spain ,, Likes , Talking About This Champion Du Monde Et Parrain De L Association Un Rien C Est Tout UKA I S YouTube This Feature Is Not Available Right Now Please Try Again Later V D I HH L Yt OnTheMarket % ,, Iihulqjzrqghuixoo Suhvhqwhg , Dffrpprgdwlrq Wklvghwdfkhgidplo Krphvlwvrqd Dwwkhhqgridtxlhwfxo S D A A L Kpubs W Ab X AbdC I S ES,S B I D CS DBBC So AL Jitmut Y E Z Y D YLZ ,Zf Za D Y Z DY Ve V Jfcgoy Y B Dw S F O P Y MUK Q O OM H Tp W D H Y D Z Z S W D X OM D QwK Txz W QU E Q S Q Q Tw D B Q W D T B N G City Of Nagoya N G Wfoujqfsjmefdjnpboojwfstbsjpefmhfnfmmbhhjp Ypw G Wfoujb Bhpzbqfsjmefdjnpboojwfstbsjpefmhfnfmmbhhjp Z Yqx N Q H D Hshokubai HR D R D W C W S Jg G Z K KM M

10 thoughts on “Dünyalıların Gelişi


  1. says:

    Kitab m z 1984 de Hacettepe niversitesinde yard mc do entlik yapan art k do ent olmu P Yal n zbul, dersinde kullanmak i in bilimkurgu ustalar n n e itli yerlerde yay mlanan k sa yk lerini derleyip evirerek kitap haline getirmi Uzun ve olduk a akademik bir ns zle ba layan kitab m z 7 adet yk den olu uyor Bu kitap benim okudu um ilk bilimkurgu yk kitab olma zelli ini de ta yor K sa k sa olunca ne kadar ne anlatabilir ki diye bir d nceye sahiptim ama bunun b yle olmad Kitab m z 1984 de Hacettepe niversitesinde yard mc do entlik yapan art k do ent olmu P Yal n zbul, dersinde kullanmak i in bilimkurgu ustalar n n e itli yerlerde yay mlanan k sa yk lerini derleyip evirerek kitap haline getirmi Uzun ve olduk a akademik bir ns zle ba layan kitab m z 7 adet yk den olu uyor Bu kitap benim okudu um ilk bilimkurgu yk kitab olma zelli ini de ta yor K sa k sa olunca ne kadar ne anlatabilir ki diye bir d nceye sahiptim ama bunun b yle olmad n tecr be etmi oldum Her yk n n ayr ayr konusunu anlatmak istemiyorum zira yk ler zaten k sa bir de anlat nca hi esprisi kalmaz Ama hikayelerin benzer bir tema i ledi ini s yleyebilirim Kar kar ya gelen iki farkl gezegenin iki farkl halk ve bunlar aras ndaki ileti im problemi Zaten ns zde de Yal n hoca bu konuya de inmi Uzayl larla kar la rsak onlar n dost mu d man m oldu unu nas l anlayaca m z n ve onlarla nas l ileti im kurabilece imizin b y k bir problem oldu unu anlatmaya al ...


  2. says:

    Biraz ba ar s z bir derleme Asimov un Ben, Robot undaki yk s yle Bradbury nin Mars Y ll klar ndaki yk s iyiydi, onlar da daha nce okumu tum i te.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *